*** Khoa Cơ khí – CĐ Công Thương miền Trung ***
Địa chỉ: P. 202C3 Cơ sở 1, 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8 – TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257.2211766
Email: [email protected]