THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ:

Số 02 Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Th.phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Phone:

0983011576

Skype:

dientdh

VỊ TRÍ TRÊN BẢN ĐỒ:

NỘI DUNG LIÊN HỆ

TỔ BỘ MÔN

placeholder

Tự động hóa

Head of communications
Phone: 212 386 5575
placeholder

Điện Công nghiệp

Head of technology development
Phone: 212 386 5576